Forum jag är aktiv i

För att ytterligare hjälpa till att redovisa min kompetens på ett jämförbart sätt lämnar jag på denna sidan tre länkar till olika forum jag är aktiv i:
ITProffs, ett svenskt forum för IT Proffs.
Experts-Exchange, ett stort engelskt forum med svar på i stort sett alla datorrelaterade ämnen.
MSDN Forums, Microsofts eget forum.

Varför är jag aktiv i forumen?

Främst använder jag forumen för att spetsa min egen kunskap. Om man skall bli expert i ett ämne krävs mycket kunskap och erfarenhet. Erfarenheten man förvärvar på ett jobb är begränsat av miljön och produkterna som existerar. Som konsult får man en bredare erfarenhet då man mäste sätta sig in i många olika miljöer.

En väg till att bli specialist på hög nivå är att hjälpa andra konsulter. Jag gör detta i olika forum, mitt mål är att utvecklas och bli så kompetent/erfaren jag kan. Genom att felsöka andras miljöer spetsas min kompetens maximalt.

Använd forumen!

Forumen kan användas för att utföra punktinsatser. Om detta är målet skall ni utnyttja möjligheten. Det är troligt att ni får hjälp av mig eller någon annan i dessa forum. Dock krävs en teknisk förståelse för plattformen för att man skall kunna ta hjälpen till sig. Jag rekommenderar att man förstår vad lösningen innebär, fördelar och nackdelar innan man genoför några förändringar över huvud taget i sin produktionsmiljö.

Observera dock att i forumen kan självklara lösningar missas, detta då den som svarar inte ser er hela it-miljö.

Om man hyr in expertkompetens kommer den att börja med att undersöka hur miljön ser ut. Det är egentligen samma tre frågor alla uppdragsgivare söker svar på:
Var är jag?
vart vill jag? och
hur kommer jag di
t?
Dessa frågor är aktuella för SQL plattformen på vilket företag som helst.

Var är jag? är en aktuell nulägesanalys, samt en förståelse för historiken och de beslut som ledit fram till nuläget.

Vart vill jag? För att kunna avgöra vart en uppdragsgivare vill måste en dialog föras, det är viktigt att man beaktar affärskrav, framtida krav och historik kring varför lösningen i nulägesanalysen ser ut som den gör. en del i arbetet är plattformsanalys.

Hur kommer jag dit? Jobbet innebär att man i detalj analyserar de olika systemen som är inblandade, dess sammansättning och beroenden av andra system samt eventuella begränsningar för vad de stödjer när det gäller SQL plattformen. Andra faktorer som komplicerar bilden kan vara politiskt grundade beslut, övrig infrastruktur t ex skiktade nät, brandväggar, säkerhetsimplementationer, interaktioner med andra system och plattformar eller andra faktorer.

När man har dessa förutsättningar klara för sig kan man skapa en roadmap för varje system så att slutmålet blir en realistisk framtidsbild för hela SQL-miljön. För- och nackdelar kring de olika möjliga tekniska lösningarna lyfts upp för diskussion och beslut. Allt för att skapa en aktivitetslista där bästa möjliga SQL plattform uppnås inom de givna ekonomiska och tidsmässiga ramarna.