Certifieringar

SQL Utbildning

Jag är MCT certifierad och håller kurser i SQL. Dessa kan med fördel anpassas till färre deltagare men med kundens målmiljö som mall. Vi kan titta på verkliga exempel i kundens miljö för att kursen skall hjälpa personalen till en ökad effektivitet med kortast möjliga startsträcka. Jag håller även skräddarsydda kurser som inte nödvändigtvis baserar sig på Microsofts Curriculum.

Optimering/Healthcheck

Som MCTS är jag van vid optimering konfigurering av miljö och anpassning av databaser för ökad prestanda. Detta är ett hantverk som jag sysslat med heltid i mer än sju år.

Arkitekt

Som MCITP för DBA är jag certifierad arkitekt för SQL 2008 implementationer. Jag har tidigare en MSCE och innan jag specialicerade mig på MS SQL jobbade jag med AD och blandade miljöer. Detta ger en förståelse för komplexa system som måste interagera med varandra och en vana vid att överblicka konsekvenser av olika designbeslut.

Validera mina Microsoft certifieringar

Vänligen följ nedanstående länk för att själv validera mina certifieringar på Microsofts hemsida
Transcript ID 729016 Access Code: seemycert