Välkommen till PRO SQL Stockholm

Om ni söker en SQL specialist utöver det vanliga har ni kommit rätt. Jag jobbar uteslutande med SQL sedan 2004, innan dess har jag extensiv kunskap kring komplexa miljöer. Jag är AD certifierad och har jobbat med Windows servrar sedan 1995. Denna kombination av djup kunskap gällande opertivsystem och specialist kunskap/erfarenhet på SQL som plattform ger PRO SQL Stockholm verktygen som behövs för att analysera och åtgärda fel i system och It-arkitektur där andra går bet.

PRO SQL Stockholm är specialicerat på Microsoft SQL Server produkterna. Främst med riktad utbildning, i kundens målmiljö. Dokumentering och utvärdering av SQL plattform slutligen specialicerar sig PRO SQL Stockholm på optimering.

Utbildning

För att kunden skall få största utväxling på en utbildningsinsats krävs en förstudie. Hur ser målmiljön ut, vilka verktyg, rutiner är kundens önskemål. Därtill måste en bedömning av kursdeltagarnas kompetens utföras för att kunna sy ihop ett så effektivt utbildningspaket som möjligt. Det är viktigt med kunden samverkan, PRO SQL Stockholm måste ha hjälp med att prioritera vilka utbildningsdelar som är viktigast.

Om certifieringsutbildning är målet, innehar PRO SQL Stockholms ägare MCT (Microsoft Certified Trainer) status. Sålunda kan MS officiella curriculum användas även för intensiv/anpassade utbildningsinsatser.

Dokumentering/utvärdering

PRO SQL Stockholm har som tjänst dokumentering och utvärdering av kundens befintliga plattform. Målet med denna är dels för att överblicka hur SQL plattformens status är, samt som underlag för att skapa en handlingsplan. Det är viktigt när man vill skapa en handlingsplan att man beaktar kundens målbild med SQL plattformen. Det finns inget självändamål i att följa best practices om det inte ger ett mervärde för kunden till slut.

Optimering

Optimering av kundens miljö innebär att man analyserar flöden, vanligtvis mäts CPU, Minne, Disk och Nätverk för de maskiner som inte presterar som kunden förväntar sig. Orsakerna kan vara flera. System kan vara underdimentionerade, ett databas beroende system kan sakna viktiga index för att prestera acceptabelt. PRO SQL Stockholm har lång erfarenhet av MS Windows Server. Det är till stor del en anledning till att optimering blivit en specialite för PRO SQL Stockholm. Utan kunskap om OS på vilken 3'e parts applikationer eller SQL Servrar vilar kan man omöjligen få en helhetsbild av var flaskhalsarna för systemet befinner sig.